Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
Bli medlem i Holmsund City Innebandyclub
BLI MEDLEM
Intresserad av att ingå i Holmsund Citys styrelse?
2020-03-26 07:50

Holmsund City IBC grundades 1997 och har idag ca 300 aktiva medlemmar. Vi har pojk- och flicklag i alla olika åldrar och vi är en stor förening inom barn / ungdomsidrotten i skärgården. 


Vårt herrlag spelar i Division 1 och damlaget spelar också i Division 1. 


Föreningens styrelse består av 8 st medlemmar och samtliga i styrelsen har sina olika ansvarsområden. Det finns alltid behov av att hitta nya krafter som kan tänka sig att bidra och hjälpa till med att hålla föreningslivet och idrotten levande. 


Efter denna säsong så tackar tråkigt nog vår kassör sen många år Hans Sandberg för sig, Hans har bland annat bidragit med en mycket god ekonomisk kunskap och därav är styrelsen i behov av Hans ersättare. 


Är du Hans ersättare så brinner du för barns och ungdomars idrottande, du vill vara delaktig i föreningens styrning och framförallt att du till styrelsen kan bidra med en god ekonomisk kunskap.


Låter detta intressant så kan du kontakta Pär Eneroth i valberedningen :

Mail: par.eneroth@gmail.com

Tel: 070-3012205

Har du frågor rörande styrelsearbetet eller något annat så kan du kontakta föreningens ordförande Johan Mörk:

Tel: 072-5451647

Säsongen slut
2020-03-17 12:44
Efter styrelsemöte igår kväll så beslutades att vi stänger säsongen och samtliga träningar.
Detta gäller tillsvidare.

Vi ses till hösten igen !

Tack för denna säsongen !

MvH:
Holmsund city IBC
Inställd
2020-03-13 14:36
Morgondagens planerade  Herrmatch Holmsund City IBC - Hudik/Björkberg IBK ställs in efter en överenskommelse mellan de bägge föreningarna. 

/ Orförande Johan Mörk
Viktigt !
2020-03-13 12:13
I enlighet med rekomendationer från förbundet så har vi tagit beslutet att samtliga träningar för Holmsund City IBC from nu avbokas, detta beslut kan komma att revideras utifrån att nya rekommendationer kommer. Vi har styrelsemöte på Måndag där vi bland annat diskuterar denna fråga

Ordf Johan Mörk och Styrelsen Holmsund City IBC
Nytt ang Corona
2020-03-13 10:37

Svenska Innebandyförbundet (SIBF) har haft möte med Riksidrottsförbundet (RF) och tagit beslut angående förbundsserier och givit rekommendationer till alla distrikt avseende den lokala distriktsverksamheten.

Västerbottens IBF har haft tät kontakt med både SIBF, övriga distrikt och föreningar. Samtidigt följer vi och bevakar den samhällsinformation som finns kring Covid 19 och hänvisar till Folkhälsomyndighetens och WHO:s rekommendationer. Vi upplever just nu ett behov av stöd för att agera för allas säkerhet och oro kring den spridning av Covid 19 som pågår.


Utifrån detta har följande beslut tagits gällande distriktets serier.

Vi har idag fredag, beslutat att ställa in SAMTLIGA matcher i serier administrerade av Västerbottens Innebandyförbund för återstoden av säsongen 2019/20. Det gäller Ungdomsserierna på grön, blå och röd nivå, Utvecklingsserierna, Sunday League, finalen i Herrar div. 3 samt sista omgången i Damer div. 1. Beslutet gäller även samtliga cuper som är planerade att genomföras under slutet av säsongen.

Förbundsserier inklusive JAS (Beslutas av Svenska Innebandyförbundet)

https://innebandy.se/inlaegg/lista/information-gallande-coronaviruset/

Föreningsverksamhet

De lag som avslutat seriespelet/säsongen rekommenderas upphöra med alla gemensamma aktiviteter och träningar tills vidare. Individuell träning rekommenderas istället.

Övrigt

Vi hoppas på ert fulla stöd i detta beslut - innebandyn är i detta sammanhang bara en ”lek". Samhället i stort och den enskilda individens hälsa är högsta prioritet.


Styrelsen/Kansliet

Västerbottens InnebandyförbundMed Vänliga Hälsningar!

Per Oscarsson

090 - 77 85 10
www.innebandy.se/vasterbotten
Information gällande Coronaviruset
2020-03-12 17:44

Svenska Innebandyförbundet har med anledning av Coronaviruset fått frågor från föreningar och ledare/tränare kring rekommendationer om träning, matcher och resor. Svenska Innebandyförbundet är inte en kunskapsorganisation i detta område, utan vi hänvisar till UD, WHO och Folkhälsomyndigheten. Vi uppmanar till att följa dessa källor och uppdaterar den här artikeln löpande.

Texten uppdaterad 11 mars kl 22.12.

Utifrån Folkhälsomyndighetens hemställan har regeringen under onsdagen beslutat om restriktioner kring allmänna sammankomster med mer än 500 personer. Läs mer här!
 
Svenska Innebandyförbundets seriespel på förbundsnivå behöver slutföras utifrån dessa restriktioner. Ordningslagen ska följas. Ansvarig för att detta efterföljs är aktuell arrangörsförening för respektive match.

Vad händer framöver?
RF kommer under torsdagen (kl 13.00) att genomföra ett möte med Specialidrottsförbunden för att skapa samsyn inom idrotten hur vi ska förhålla oss till Coronaviruset.

Svenska Innebandyförbundet återkommer under torsdagen med mer information om slutspel/kvalspel och övrig verksamhet.

Vad är Coronaviruset?
Coronaviruses (CoV) är en stor familj av virus som orsakar sjukdomar från vanlig förkylning till svårare sjukdomar som Mellanöstern respiratoriskt syndrom (MERS-CoV) och Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS-CoV). Ett nytt coronavirus (nCoV) är en ny stam som inte tidigare har identifierats hos människor.

Coronavirus kan överföras mellan djur och människor. Vanliga tecken på infektion inkluderar andningssymtom, feber, hosta, andnöd och andningssvårigheter. I svårare fall kan infektion orsaka lunginflammation, allvarligt akut andningssyndrom, njursvikt och till och med dödsfall.

Här hittar du fler frågor och svar kring vad Corona är. 

Finns det några särskilda riskgrupper?
Vi vet inte tillräckligt om vilka grupper som är extra utsatta för svår infektion av det nya Coronaviruset och i vilken utsträckning dessa personer är utsatta. En stor kinesisk studie visar att äldre personer och personer med underliggande sjukdomar, såsom högt blodtryck, hjärt- kärlsjukdom, lungsjukdom, cancer eller diabetes, är överrepresenterade bland de svåra fallen.

Studien från Kina visar att det trots allt bara är en mycket liten andel av dessa grupper som drabbas av svår infektion. Det är idag svårt att veta om det skulle se likadant ut i Sverige. Rapporter från Italien talar för att äldre personer över 85 är den mest utsatta gruppen, men ger ingen information om risker i andra åldersgrupper.

Folkhälsomyndigheten
För nationella frågor kring Coronaviruset är det Folkhälsomyndigheten som är kunskapskällan. Läs mer här.

Allmänna råd från Folkhälsomyndigheten:
En allmänt förebyggande åtgärd mot luftvägsinfektioner är att undvika att röra vid ansiktet eller ögon samt att undvika nära kontakt med sjuka människor.

Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, före måltid, mathantering och efter ett toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt.

Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindrar du smitta från att spridas i din omgivning eller från att förorena dina händer.

Stanna hemma när du är sjuk för att undvika att smitta människor på bussen, ditt arbete eller där du är nära andra.

Individens eget val
Det är viktigt att komma ihåg att allas situation är unik och att exempelvis sjukdomshistorik i familj eller närmsta omgivning kan påverka beslut. Det är alltid individens (vårdnadshavare för de under 18 år) egna beslut om medverkan på träning/match eller inte. Svenska Innebandyförbundet rekommenderar att var och en fattar sitt beslut utifrån faktiskt aktuell kunskap.

World Health Organization (WHO)
WHO förklarar och ger råd vad gäller Coronaviruset och har även rekommendationer kring förhållningssätt vad gäller resor. Vi rekommenderar WHO som källa för information kring viruset. Du kan läsa mycket mer på deras hemsida och en del av de mest aktuella frågorna förklaras i en video du hittar här

Utrikesdepartementets rekommendation (UD)
Vi lutar oss alltid mot Utrikesdepartementets rekommendationer vad gäller resor till andra länder. Här kan vi tipsa om UD:s app ”UD Resklar” som möjliggör att få notiser utifrån var du befinner dig med aktuell information, och de har även en egen rubrik med information specifikt kring förhållningssätt vad gäller Coronaviruset.

Riksidrottsförbundet
Här hittar du den information som RF gått ut med. 

BLI MEDLEM
Nyheter från våra lag
P-06, 19/01 13:22 
P-06, 10/09 20:37 
Dam, 09/09 11:48 
P-06, 22/11 13:00 
 
Facebook